Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Aplikácia zameraná na podporu osvojenia si slovenského posunkového jazyka.

Webová aplikácia sa vyvíja!Posunkuj s nami sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

"


Posledná revízia videa: 27.03.2022

Posledná aktualizácia softvéru: 27.03.2022 @ 18:00